Podle obžaloby se od dubna 2007 do února 2008 stal domov pro údajně týranou ženu peklem na zemi. Její manžel se pravidelně v týdenních intervalech opíjel a doma si měl chladit žáhu právě na manželce.

Podle žalobce ji při výbuších vzteku ponižoval, vyčítal ji, že mu nevěnuje dostatečnou pozornost, čemuž ji chtěl odnaučit ranami pěstí, kopanci, vláčením po zemi či mácháním nožem před obličejem za křiku, že ji zabije.

To vše se mělo dít i před dvěma dcerami, které se snažily matku před útoky chránit. Situace došla nakonec tak daleko, že se žena i s dětmi od manžela odstěhovala.

„Soud provedl veškeré dokazování a dospěl k závěru, že si není zcela jist, zda se žalovaný skutek opravdu stal. Podle zásady při pochybnostech ve prospěch obžalovaného tak nezbylo, než jej obžaloby zprostit, i když varianta prezentovaná obžalobou je také reálná,“ připustil soudce Aleš Flídr.