Podle rozsudku si od různých lidí půjčovala peníze, ačkoliv dobře věděla, že dluhy nebude schopna splácet. Věřitelům způsobila škodu více jak 43 miliónů korun.

Skutků se dopouštěla minimálně od konce roku 1999 do dubna 2006. Nejvíce na Královéhradecku, ale i jinde v ČR. "Věděla, že s ohledem na své finanční poměry nebude schopna dostát ani základní podmínce, vyplývající z uzavřených smluv o půjčkách, tedy že nebude schopna peníze ve smluvené době nebo na výzvu věřitele vrátit,“ stojí v rozsudku.

Půjčky lákala tím, že slibovala vyplácení provizí znamenajících výrazné krátkodobé zúročení peněz. Jako záminku používala tvrzení, že jako společnice firmy potřebuje finanční prostředky na obchody s ovocem, zeleninou a jinými komoditami. Od pětatřiceti věřitelů vylákala půjčky, které pak byla schopna částečně splácet jen za pomoci tvorby dalších dluhů.

Kontroly chyby v účetnictví neodhalily

Proces s Hrdinovou začal letos v lednu a už tehdy vinu odmítla. Vyloučila, že by si peníze půjčovala s vědomím, že je nebude moci vrátit. O řadě půjček tvrdila, že věřitelům splácela dohodnuté úroky a vyplácela provize ve sjednané výši. O nejvyšším dluhu prohlásila, že ve skutečnosti obdržela jen 300 tisíc, ale přitom podepsala smlouvu na 7,3 miliónu korun a písemně se také zavázala k vyplácení provize ve výši 10 procent každý desátý den. "Byla jsem tehdy ve špatném psychickém stavu,“ vysvětlovala.

Půjčené peníze neprocházely účetnictvím firmy, ale Hrdinová je údajně bez vědomí společníka používala k vlastnímu obchodování, takže kontroly finančního úřadu nikdy ve firmě neodhalily žádné nesrovnalosti. Když se soudci nebo státní zástupce pokoušeli přimět obžalovanou k podrobnějšímu popisu jejích obchodů, odmítla se vyjádřit.

Hrdinové původně hrozil až dvanáctiletý trest. Proti rozsudku se ve středu okamžitě odvolala.