Provod, jenž je ve výkonu trestu, uplatnil ve stížnosti širokou škálu námitek. Soudy prý jeho jednání nesprávně kvalifikovaly. Městský soud v Praze údajně rozhodoval v senátu, který nebyl nestranný. Nejvyšší soud mu prý upřel právo na veřejné projednání věci. Všechny soudy se údajně dopustily průtahů a porušily zásadu, podle níž je třeba v případě pochybností rozhodnout ve prospěch obžalovaného.

Podle Ústavního soudu není žádná z námitek důvodná. "Soudy dostály požadavku důsledného zhodnocení všech provedených důkazů, skutkový stav byl spolehlivě zjištěn a právní závěry z něj vyplývající byly zákonným způsobem odůvodněny," uvedl v usnesení senát ÚS se zpravodajem Pavlem Rychetským. O stížnostech Pitra, Romanovského a Jungra rozhodují jiní soudci ÚS.

Obžaloba vinila skupinu kolem Pitra z toho, že pomocí fiktivních faktur vymáhala po finančních úřadech vrácení daní. Ze šesti případů se jim to údajně podařilo pětkrát. Státu způsobili škodu asi 51 milionů korun.

Pitr několikrát neúspěšně žádal o obnovu procesu. Do vězení nenastoupil a skrývá se. Média referovala o tom, že žije ve Švýcarsku a občas přijíždí i do Česka.

Pitr býval spojován s potravinářskou firmou Setuza a hovořilo se o něm jako o jednom z nejbohatších lidí v zemi. Zbohatnul díky obchodům s rumem. Byl spoluvlastníkem podniku Balírny, ze kterého se vyvinula dnešní Marila.