Pomluvy se mladý radikál dopustil v únoru roku 2000 před budovou BIS v Přerově. Zde uvedl do kamery, že Hučín nese přímou vinu na smrti policisty, který zahynul při výbuchu bomby. Později se prokázalo, že explozi způsobila nedbalost poškozeného.

Šestadvacetiletý Pěcha byl za to odsouzen k šesti měsícům vězení s podmínečným odkladem na rok a půl.

Obžaloby z propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod občanů byl zproštěn stejně jako ze šíření poplašné zprávy. Podle vyjádření soudkyně Pavlíny Pelclové se i přes šokující a nesmiřitelné výrazy stále jedná o svobodu projevu. "Máme za to, že více nebezpečný by byl restriktivní zákaz, který by naopak vedl k porušení demokracie," uzavřela Pelclová.

Druhého činu se údajně měl dopustit v článku, v němž mimo jiné uvedl, že podle nových zákonů souvisejících s direktivami NATO bude možné ve válečném stavu střílet vzbouřené vojáky.

Žalobce žádal podmínku

Senát dopoledne vyslechl závěrečné řeči obhájkyně i státního zástupce, který pro mladého komunistu požadoval podmíněný trest.

"To, že stojím před soudem za vydávání článků v nevlivném tisku, považuji za politickou konstrukci. Jako Komunistická strana Československa máme jiné úkoly. Například to, že někdo napadá Benešovy dekrety, nebo že se zemědělcům bere půda," řekl před vynesením rozsudku Pěcha, který o sobě prohlašuje, že je jen vlastenec a novinář.

"Pokud bych byl odsouzen, vedlo by to k zastrašení sociální opozice v době, kdy se schvaluje sociální reforma," pokračoval a zároveň naznačil, že by to vyvolalo vlnu dalších procesů, ve kterých by byli souzeni například odboráři nebo jinak myslící lidé. 

Před senátem svědčil Zifčák

Na úterním přelíčení  vypovídal také někdejší agent StB Ludvík Zifčák, známý pod krycím jménem Milan Růžička. Podle něj odpovědnost za články vycházející v Pochodni nesl výkonný výbor tehdejšího komunistického hnutí Československa. "Psal je Pěcha, ale se souhlasem výkonného výboru. Jednalo se o kolektivní práci pěti lidi," prohlásil Zifčák.