Podle právníka začala žena před několika lety sbírat u popelnic oblečení, knížky a jiné věci a nosit si je domů. Její sousedé si kvůli tomu na ni opakovaně stěžovali. Úředníci městské části nakonec podle Matiaška vnikli do jejího bytu, věci odnesli a zavolali záchrannou službu, která obyvatelku převezla do léčebny.

"Vzhledem k tomu, že žena nikdy se svou hospitalizací nesouhlasila, oznámila léčebna tuto skutečnost soudu," uvedl právník. Prvoinstanční soud rozhodl, že její pobyt ve zdravotnickém zařízení je zákonný. Odvolací senát pražského městského soudu však jeho verdikt zrušil a hospitalizaci prohlásil za nelegální. Žena následně požádala o odškodnění, které však ministerstvo spravedlnosti zamítlo. Poté se její právník obrátil na soud, jenž ženě přiřkl 600 korun za den.

Podle Matiaška však ve většině případů přezkoumávají soudy nedobrovolné hospitalizace pouze formálně a nenaplňují standardy Evropské úmluvy o ochraně lidských práv.

"Je zarážející, že okresní soudy v obvodech, kde se nachází psychiatrická léčebna, posuzovaly více než 14 000 případů za rok a pouze v 21 z nich rozhodly, že nedobrovolná hospitalizace nebyla v souladu se zákonem," uvedl právník.