„Z přestupového zákona vyplývá, že jednání, které má znaky přestupku a jehož se dopustili příslušníci bezpečnostních sborů, se projedná podle zvláštních předpisů. Bezpečnostním sborem se rozumí mimo dalších i hasičský záchranný sbor. Platí obecná zásada, že pokud správní rozhodnutí trpí nejtěžší vadou, může být neexistující nebo nicotné. Za těžkou vadu se považuje i to, když rozhodne o věci absolutně věcně nepříslušný orgán, což je tento případ,“ vysvětlil místopředseda Krajského soudu v Plzni Václav Roučka.

Krajský úřad zjednal nápravu 

Krajský úřad rozhodnutí nýřanských úředníků zrušil jako nezákonné. „Věc bude v souladu s platným právem řešena ředitelem Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje jako věcně, místně a funkčně příslušným služebním funkcionářem, a budou-li v průběhu šetření zjištěny okolnosti, které by nasvědčovaly tomu, že jednáním příslušníka mohl být spáchán trestný čin, bude případ předán orgánům činným v trestním řízení k provedení dalších opatření,“ sdělila mluvčí krajských hasičů Alena Marešová. Dodala, že dotyčného příslušníka zprostil jeho nadřízený výkonu služby. Tímto opatřením má mimo jiného omezený přístup na pracoviště.

Hasičský důstojník, který údajně patřil mezi velmi zkušené řidiče, podle policie narazil v noci ze 6. na 7. září se svým soukromým vozidlem Ford Focus do stromu. Až po téměř hodině ho na málo frekventované silničce objevil náhodně projíždějící řidič, který zavolal pomoc. Když k nehodě dorazili záchranáři, ležel hasič mimo vozidlo v hlubokém bezvědomí. Nikdo jiný na místě nebyl.

Hasič řídil s alkoholem v krvi

„Účastník nehody měl v krvi 1,09 promile alkoholu,“ řekl tehdy k nehodě Josef Aubrecht z policejního ředitelství Plzeň-sever. Protože v nemocnici neprovedli u viníka nehody druhý odběr krve s časovým odstupem, aby se dalo zjistit, zda má hladina alkoholu v krvi vzestupnou anebo sestupnou tendenci a podle toho určit, jak vysokou hodnotu alkoholu měl v době nehody, policisté ho z žádného trestného činu neobvinili a případ pro podezření na přestupek předali správnímu orgánu.

„Nevěděli jsme o tom, že je u hasičů. Ve spise, který jsme dostali od policie, údaj o jeho zaměstnání nebyl. Ani při projednávání přestupku jsme se to nedozvěděli. Správní řízení jsme zastavili, protože se nepodařilo prokázat, že byl skutečným řidičem toho vozidla. On to popřel, a z toho, jak to vypadalo na místě nehody, není vyloučeno, že to skutečně mohl řídit někdo jiný,“ tvrdil Miroslav Langer z odboru dopravy MÚ Nýřany.