„Rozhodnutím odvolacího Vrchního soudu v Praze mi byl odebrán zákonný soudce, čímž bylo porušeno ústavní právo,“ vysvětlila Právu Benešová důvod, proč je podle ní na místě ústavní stížnost.

„Navrhujeme, aby Ústavní soud zrušil tu část věty ustanovení zákona, která připouští, aby byla kauza odejmuta původnímu soudci bez upřesnění vážných důvodů, kvůli kterým tak bylo učiněno. Teď je to na libovůli soudu,“ upřesnil advokát Hála, který stížnost odeslal ve čtvrtek odpoledne.

Nechce podle svých slov úplně zamezit tomu, že by nadřízený soud nemohl odebrat kauzu původnímu soudci. Mělo by to být možné ale jen v těch případech, kdy onen původní soudce nerespektoval nařízení odvolacího soudu a opakovaně neodstranil vytýkané nedostatky.

V případě kauzy takzvané justiční mafie ale odvolací pražský vrchní soud před měsícem odebral věc soudci Ceplovi hned při prvním řízení, aniž by podle Hály uvedl ony závažné důvody, proč tak učinil.

„Tam ( u usnesení vrchního soudu) ale není ani slovo o tom, že kdyby soudci Ceplovi byla věc vrácena k novému řízení, proč by nemohl vytýkané nedostatky odstranit,“ kritizoval postup odvolacího soudu Hála.

Kauzu převzal soudce Soukup

Pokud by tedy Ústavní soud stížnosti Benešové vyhověl, měl by kauzu znovu dostat na starosti původní soudce, tedy Cepl mladší.

Dokud Ústavní soud o její stížnosti nerozhodne, žádá Benešová o to, aby nařídil odložit chystané nové řízení v kauze údajné justiční mafie u středočeského krajského soudu, kde už tuto věc dostal na starosti soudce Vladimír Soukup.

Cepl přitom loni v červnu rozhodl, že se Benešová nemusí omlouvat šesti ze sedmi žalobců za své výroky v médiích o justiční mafii. Mezi těmito žalobci přitom jsou bývalý či současní vysocí představitelé české justice v čele s nástupkyní Benešové Renatou Veseckou nebo místopředsedou Nejvyššího soudu Pavlem Kučerou.