"Do čtrnácti dní strany předpokládají zpětvzetí žaloby," řekl dnes soudce pražského městského soudu Martin Valehrach. Zprávu o uzavřené dohodě obdržel Valehrach faxem.

Podle ní se olympijský vítěz z Nagana i oba deníky shodli také na tom, kdo uhradí soudní náklady. Podrobnosti dohody soud nezná.

Informaci přinesl Blesk a Sport

Blesk v lednu napsal, že by Dopita mohl mít problémy s policií kvůli mnohamiliónovým daňovým únikům. Odvolal se na dva na sobě nezávislé nejmenované zdroje.

Podle Blesku chtěl odbor hospodářské kriminality z Ostravy předvolat Dopitu k výslechu. Deník Sport o den později informace Blesku poupravil s tím, že hráčovy daňové nedoplatky nepřesahují milión korun.

Nezdaněná výstroj a stravenky

Sport uvedl, že Dopita nezdanil věci, které v minulosti obdržel od vsetínského klubu. "Dopita zanedbal tzv. zdanitelné plnění, čímž připravil stát o peníze a sobě připravil horké chvilky. Pokud mu bude přece jen prokázán úmysl, může být potrestán odnětím svobody od šesti měsíců (únik přes padesát tisíc korun) až do dvanácti let (přes dvanáct miliónů)," uvedl tehdy Sport.

Klub podle deníku poskytoval Dopitovi hokejovou výstroj a stravenky na obědy s tím, že si hráč jako osoba samostatně výdělečně činná tyto položky zavede do účetnictví a na konci účetního období je zdaní. To se však nestalo a odpovědné úřady to odhalily, napsal v lednu Sport.