„Svými výroky veřejně projevil sympatie k fašismu,“ řekla v pátek Právu mluvčí Krajského policejního ředitelství v Plzni Martina Kohoutová. Podle ní obviněného mladíka usvědčují zvukové a obrazové záznamy, které na akci pořídili policisté.

„Z vyhodnocení záznamu je patrné, že protizákonná hesla vykřikoval mladík na náměstí Republiky krátce před koncem shromáždění,“ upřesnila Kohoutová. V případě uznání viny mu hrozí až tři roky vězení. Za podobné jednání policisté podle Kohoutové chystají ještě obvinit dalšího účastníka pochodu. „V tomto případě jsme zatím zahájili pouze úkony trestního řízení,“ upřesnila Kohoutová.

Politika síly

Přibližně sto padesát pochodujících radikálů hlídaly stovky policistů včetně těžkooděnců, hlídek na koních a psovodů. Politika síly se osvědčila. Nebyl porušen veřejný pořádek, nedošlo ke škodám na zdraví ani na majetku. Dvakrát více však bylo těch, kteří přišli pravičáky vypískat.

Ke střetům mezi odpůrci pochodu a mašírujícími radikály ale díky policii nedošlo. Průvod po celé, několik stovek metrů dlouhé trase od obchodního centra Plaza až na centrální náměstí Republiky svíral kordón těžkooděnců, Plzeňané ultrapravičáky vítali posměšnými výkřiky a letáky „Náckům ne!“.

Vlastní akce netrvala ani hodinu. Na policií obklíčeném náměstí přečetli extremisté několik krátkých projevů namířených proti Izraeli, sionismu i plzeňské židovské obci a pak shromáždění rozpustili.