„Podnikové hasičské jednotky elektrárny Tušimice a elektrárny Prunéřov vyjely do elektrárny Tušimice, kde po třetí hodině ráno unikla kyselina solná v chemické úpravně vody,“ řekl mluvčí hasičů Ústeckého kraje Lukáš Marvan.

Podle regionálního mluvčího ČEZ Oty Schneppa unikla kyselina ze zásobní nádrže skladového hospodářství chemické úpravny vody.

"Nevytekla do kanalizace, ale do záchytné jímky, které jsou právě kvůli podobným nečekaným případům pod nádržemi umístěny. Elektrárenští hasiči, kteří na místě zasahovali, splachovali vnější část nádrže vodou. Vytékající kyselina i oplachové vody jsou jímány v záchytné jímce, odkud jsou pak přečerpávány do jímky neutralizační. K poškození životního prostředí ani poranění osob nedošlo," řekl Právu.

K úniku došlo podle něj kvůli technické závadě, porouchal se vypouštěcí ventil.Uniklo několik desítek litrů kyseliny.

Látka se používá k odstranění vodního kamnene

Kyselina solná je triviální název pro kyselinu chlorovodíkovou (HCl). Velmi silná žíravina je jedna z nejdéle používaných kyselin vůbec. Je vodným roztokem plynného chlorovodíku, nejčastěji se užívá v koncentraci 37%. Je běžně dostupná v obchodní síti například pro likvidaci vodního kamene v sanitárních zařízeních, zejména toalet nebo k čištění bazénů.

Vodný roztok leptá pokožku a unikající plyn sliznice. Poleptání očí koncentrovanou kyselinou většinou končí slepotou. Poleptání kůže se může naplno projevit až po několika dnech a nebezpečí z podcenění poranění je proto značné. V nízké koncentraci je HCl přítomná v žaludku savců a některých dalších živočišných druhů.