„Naprosto zásadním nedostatkem napadeného rozhodnutí je jeho odůvodnění, které je natolik nedostatečné, že činí rozhodnutí nepřezkoumatelným,“ píše Roučka v odůvodnění rozsudku.

Obvodní úřad zákaz akce Protest proti sionismu, která se měla uskutečnit v centru Plzně 21.února, odůvodnil tím, že „nelze vyloučit, že při ní dojde k omezování osobních, politických či jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo že dojde k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti“. Domníváme se, že důvody, které nás vedly k zákazu pochodu, byly relevantní,“ uvedl starosta dotyčného obvodu Jiří Strobach.

Ohrožena podstata demokracie

Podle soudu ale obvod tímto údajně řádně neodůvodněným postojem popírá samou podstatu shromažďovacího zákona a to do té míry, že by se museli zakázat prakticky veškeré protesty proti politickému smýšlení. Povoleny by byly jen „hodné“ akce, třeba proti fašismu.

„Žalovaným (rozuměno obvodem) prezentovaný názor považuje soud za mířící proti samotné podstatě fungování demokratické společnosti,“ uvádí Roučka.

Tím, že soud zákaz pochodu zrušil, získali extrémisté možnost akci uspořádat v náhradním termínu. Plzní tak projdou až tři stovky radikálů po trase od obchodního centra Plaza na náměstí Republiky v sobotu 14. března.

Centrální obvod zakázal v posledních týdnech celkem deset akcí svolaných ultrapravicovými aktivisty, některé s již citovaným odůvodněním, jiné pro předpokládané dopravní komplikace.