"Jde o kauzu, která byla otevřena už loni a v níž je zpochybňována regulérnost podmínek výstavby nové administrativní budovy ČEZ v Praze na Pankráci. Orgány Policie ČR šetří trestní oznámení akcionáře Zdirada Svobody na postup představenstva ČEZ při rozhodování o této stavbě," informoval Nebesář.

Podle médií již policisté sdělili obvinění Mílovi, dalším členům představenstva Josefu Sedlákovi a Pavel Hejkalovi i bývalému šéfovi Temelína Františku Hezoučkému.

"Stalo se tak přesto, že Úřad pro hospodářskou soutěž si již loni vyžádal dokumentaci o pořízení nové budovy ČEZ. Po jejím zaslání ÚOHS nezahájil žádné správní řízení v této věci. Je tedy evidentní, že zákon číslo 199/1994 o zadávání veřejných zakázek porušen nebyl. Společnosti ČEZ nebyla způsobena žádná škoda. V čem tedy policie spatřuje údajné porušení zákona, bude zřejmé až po detailním prostudování spisu našimi právními zástupci," uvedl Nebesář.

Veřejná soutěž vyhlášena nebyla

Budova na Pankráci již společnosti ČEZ slouží. Loni dokonce získala na veletrhu For Arch titul Stavba roku 2002. Jejím investorem byla AB Michle, která je dceřinou firmou ČEZ.

Stavba budovy započala v listopadu 2000 a dokončena byla loni v únoru. ČEZ ji pak od AB Michle odkoupil za 630 miliónů korun. Z toho 420 miliónů je nyní podle ČEZ na bankovních účtech AB Michle připraveno na plánovanou výstavbu další budovy na Pankráci, která má být v budoucnu využita ke komerčním účelům nebo pro potřeby ČEZ a jeho případného strategického partnera.

Zákon o zadávání veřejných zakázek ukládá státu a jím ovládaným firmám vyhlašovat veřejné soutěže na zakázky přesahující dvanáct miliónů korun. To se v kauze nového sídla ČEZ nestalo. "Zákon jsme přesto neporušili ani neobešli," trvá na svém tato elektrárenská společnost.