"Já jsem vycházel ze dvou faktorů. Za prvé ze zkušenosti mnoha roků zpátky kolik vlastně trestných činů je ve vztahu k policistům v průběhu jednotlivých statistických období realizováno. To jsou desítky. Desítky ročně. Jestliže připustím, že zase zhruba deseti až patnáctinásobně mohu připustit nějakou latenci, tak se dostávám tady k tomuto číslu. Víc to skutečně nemůže být," vysvětlil svůj odhad policejní generál Kolář.

V souvislosti s pochybeními policistů při vyšetřování série nejméně osmi vražd spáchaných nejspíš manželi Jaroslavem a Danou Stodolovými Kolář uvedl, že je připraven nést osobní odpovědnost za selhání policistů.

Kolář: Nesu globální odpovědnost

"Nemohu nést odpovědnost za individuální selhání jednotlivých policistů. Nicméně mohu a také musím nést odpovědnost za důsledky těchto selhání. A to zejména jestliže mají tyto důsledky nějaký plošný globální charakter. Mám na mysli ohrožení důvěry v policii," upřesnil Kolář okolnosti své možné rezignace na funkci policejního prezidenta. Přiznal, že v současnosti policisté prověřují desítky podezřelých úmrtí, při jejichž vyšetřování mohli policisté pochybit.

"Tam, kde by mohlo dojít k selhání, tak to já tipuji, že se může jednat o desítky případů. Přezkum těchto věcí, který jsem nařídil, je ve druhé fázi. Teď teprve začínáme rozklíčovávat postupy v jednotlivých konkrétních trestních spisech," upřesnil Kolář.