Prověřeno bylo na 800 osob a rozdáno 73 pokut za 196 500 korun. Někteří cizinci projevili zájem o dobrovolný návrat do vlasti. První kontroly začaly v pět hodin odpoledne, práci ukončili policisté o půlnoci. „Zkontrolováno bylo 24 ubytoven, dvě diskotéky a řada barů a heren,“ informovala Ilona Vaníčková z ředitelství západočeské cizinecké policie.

Kontrolou prošlo 797 osob, vedle Poláků a Slováků to byli cizinci z třetích zemí - Moldavci, Mongolci, Vietnamci či Ukrajince. Těch bylo 446.

Nejhorší situace byla v ubytovně ve Švihovské ulici. „Tady jsme přistiženým Mongolcům, Vietnamcům a Ukrajincům uložili pokuty za 75 000 korun,“ upřesnila mluvčí.

Kontrola v ubytovně pro cizince v Zábělech. Zdroj: Právo/Jindra Pašková

Při akci zadrželi policisté Slováka, na nějž byl Okresním soudem Plzeň město vydán příkaz k zatčení. Mezi odhalenými, s nimiž bude zahájeno správní řízení o vyhoštění, je Ukrajinka, která je už dva roky v Česku nelegálně. Podobně je na tom muž stejné národnosti, který pobývá v Plzni na černo od letošního ledna.

V kontrolovaných objektech pomáhali policistům psi, mezi nimi dva specialisté na vyhledávání drog. „Omamné látky jsme nezjistili,“ upřesnila mluvčí. Plných 90%  kontrolovaných cizinců je podle vlastního vyjádření bez práce, dvacet z nich už dokonce zareagovalo na program vypracovaný ministerstvem vnitra a projevilo zájem o dobrovolný návrat do vlasti.

Kontrola v ubytovně pro cizince v Zábělech. Zdroj: Právo /Jindra Pašková

Městští strážníci odhalili také tři mladistvé pod vlivem alkoholu. Problém řešili jednotlivě blokovou pokutou ve výši 1000 Kč a jejich předáním rodičům. Přistižení mladiství, mezi nimiž byla i dívka, měli v dechu do 0,5 promile alkoholu.