Jeden ze strojvedoucích nahlásil předmět v kolejišti kolem sedmé hodiny ráno, později se zjistilo, že se jedná o lidské ostatky. Kolej musela být uzavřena. 

Vyšetřování prokázalo, že mrtvým je 92letý muž z Řeže. Policie zatím nesdělila bližší informace o příčině smrti a dalších okolnostech.