„Jsme nyní ve stadiu, kdy už připravujeme rozhodnutí o výši sankce. Protože předešlý postih nebyl dostatečně výchovný, lze nyní očekávat daleko vyšší pokutu,“ řekl Právu vedoucí oddělení odpadového hospodářství plzeňského inspektorátu ČIŽP Tomáš Kameník.

Firma navezla osm tisíc tun odpadu

Více než dva milióny korun má firma zaplatit za to, že od března do listopadu 2007 navezla do bývalého lomu na cihlářskou hlínu v Chodové Plané přes 8200 tun stavebního odpadu, ačkoliv na to neměla oprávnění. „Firma se odvolala k ministerstvu životního prostředí i soudu, které potvrdily správnost našeho rozhodnutí. Protože firma dosud pokutu nezaplatila, postoupili jsme pohledávku k vymáhání celní správě,“ sdělila mluvčí ČIŽP Ivana Awwadová.

Jak jsou celníci při vymáhání nezaplacené pokuty úspěšní, je ale tajné. „Tyto údaje podléhají mlčenlivosti z důvodu ochrany daňových subjektů, a to včetně dlužníků,“ vysvětlil Pavel Polanka z plzeňského celního ředitelství. Že firma ISTER pokračuje v nelegálním ukládání odpadu, potvrzují svědci přímo z dané lokality.

„Koupili jsme tady pozemky, kudy vedla příjezdová cesta k jedné z těžebních jam, kam firma naváží odpad. Cestu jsme uzavřeli závorou, ale oni si udělali provizorní trasu přes sousední pozemky, kudy jezdí s nákladními automobily,“ uvedl Karel Smrčka z firmy Solitera.

Odpadem jsou suť, cihly, obkládačky, sádrokarton, zemina, beton i rostlinné složky. V prostoru měla firma od ministerstva životního prostředí povoleno odstraňovat odpady pouze od června 2006 do 13. března 2007.

Obec nemůže nic dělat

Jednání firmy se nelíbí ani obci. „Nemůžeme nic dělat. Vyzvali jsme je, aby ukládání odpadu ukončili. Firma se zaštiťuje povolením Českého báňského úřadu (ČBÚ) k rekultivaci bývalého dobývacího prostoru,“ řekl starosta Chodové Plané Jan Volný.

Vedoucí plzeňské pobočky ČBÚ Bivoj Merc potvrdil, že firma dostala povolení k sanaci a rekultivaci bývalého důlního prostoru. „Hlídáme pouze technické záležitosti jako například to, do jaké výšky jámu zavézt. Co zavážka obsahuje, už není naše starost,“ sdělil Merc. V sídle firmy ISTER, která se podle výpisu z obchodního rejstříku zabývá maloobchodem a výrobou stavebních materiálů, nebral nikdo telefon.