Žena loni přišla za svým lékařem a požádala jej o předepsání léků pro manžela a zdravotní potvrzení pro syna. Když to Cháma odmítl, požádala jej o vydání zdravotní dokumentace s tím, že přejde k jinému lékaři. Vzájemný konflikt nakonec vyústil v nadávky a fyzické napadení, které si vyžádalo desetidenní léčení napadené ženy.

Cháma událost popisoval zcela jinak a podle něj pacientka přes opakované výzvy odmítala opustit ordinaci. Proto ji vzal za předloktí a pokusil se jí vyvést. Náhodní svědci ale potvrdili, že i venku na ulici byly slyšet jeho nadávky.

Soudce Milan Tomeš proto rozhodl, že lékař se dopustil ublížení na zdraví a vyměřil Chámovi dvacetitisícovou pokutu. Státní zástupce navrhoval až čtyřměsíční podmíněný trest.