Peníze odešly na jiný účet kvůli chybným údajům na faktuře. Částka měla odejít na účet stavební společnosti Skanska. Ve skutečnosti byla převedena na konto firmy Garok, které je vedeno ve stejné bance. Účet údajně patří dvaadvacetiletému Litevci.

Z konta peníze putovaly na další účty. Podařilo se zablokovat jen asi 5,5 miliónu korun.

Na jiné místo byli už v dubnu přeřazeni do ukončení vyšetřování všichni úředníci, kteří mohli s dokumentem přijít do styku. Pracovali v oddělení ekonomiky a financování staveb. Těmto úředníkům byl zablokován přístup do účetního systému.