Setkání zahájil proslovem první místopředseda Dělnické strany Jiří Štěpánek. Ten hovořil o zhoršování sociální situace a zdůraznil, že Dělnická strana je proti propouštění v zemi.

Bezpečnostní složky se snažily oba znesvářené tábory udržet od sebe. Policie na místě nasadila 70 členů pořádkových jednotek a deset členů antikonfliktního týmu. Antifašisté se snažili projevy členů Dělnické strany narušit a rozdávali na místě letáky s nadpisem „Pryč s Dělnickou stranou a chcípající ekonomikou“.

Dění na místě sledovali zástupci města, včetně starosty Kopřivnice Josefa Jalůvky. „Svolavatelem shromáždění je soukromá osoba, Dělnická strana se k akci přidala. Protože byly splněny všechny podmínky, nemohli jsme akci zakázat,“ uvedl Jalůvka.

Podle něj není nezaměstnanost ve městě nijak vysoká a pokud by k propouštění v Tatře došlo, je město připraveno samo problém vyřešit. „Účelem demonstrace bylo pouze zviditelnění,“ doplnil Jalůvka.

Starosta vystoupil na shromáždění

Starosta města sám na shromáždění vystoupil, seznámil přítomné se situací v oblasti zaměstnanosti ve městě a požádal demonstranty, aby zachovali zákonné hranice. „Pokud je tato demonstrace skutečně za sociální jistoty, zachovejte prosím její účel,“ řekl.

Zástupci Dělnické strany uvedli, že obdobné shromáždění se uskuteční brzy v Novém Boru na podporu zaměstnanců Krystalexu a další akce budou následovat.

Zadržen byl i celostátně hledaný muž

Demonstranti se vydali po shromáždění na pochod městem, zpět před kulturní dům se vrátili asi po půl hodině. Během pochodu vykřikovali různá hesla, napříkldad: "Nic než národ, práci dělníkům, dělníci jsme s vámi, radikálně, sociálně, nacionálně".

Policisté během pochodu zadrželi jednoho mladíka, který u sebe měl dvě basebalové pálky. Byl předveden na policejní služebnu a policisté budou jeho počínání řešit jako přestupek. Zadržení byli i další dva lidé, přičemž jeden z nich byl celostátně hledaný. Bezpečnostní složky budou obě skupiny monitorovat až do jejich odjezdu z města vlaky.