Na 80 litrů kyseliny uniklo z přepravního kontejneru o objemu jednoho kubického metru. Hasiči kyselinu neutralizovali uhličitanem sodným a poté látku spláchli do speciální jímky, která je pro tyto účely určena.

"Byla učiněna opatření, aby se výpary kyseliny nešířily do okolí a neohrozily zaměstnance podniku," uvedl mluvčí hasičů Petr Faster.

Hasiči ve spolupráci se záchranáři poskytli pomoc třem zaměstnancům, kteří se nadýchali výparů z unikající kyseliny. Následně byli převezeni k dalšímu vyšetření.