O vydání domu podle restitučního zákona požádala Chadimová Bytový podnik Prahy 1 na podzim 1991 a ten její žádosti vyhověl. Soud ale nyní rozhodl, že dokumenty, na jejichž základě byl Chadimové dům vrácen, nebyly pravé.

"Zápisy v pozemkových knihách a zemských deskách, které paní Chadimová předložila, nebyly původními zápisy v těchto evidencích," řekla soudkyně Libuše Fritzová. Jak dodala, při svém rozhodnutí vycházela ze spisu státního notářství pro Prahu 1, který dohodu o vydání domu registroval, a ze znaleckého posudku, který je součástí trestního spisu Chadimové.

Milost Havla jí zaručila beztrestnost

Bývalá disidentka a textilní restaurátorka čelí totiž již jedenáctý rok obvinění, že se na základě zfalšovaných dokumentů domohla či chtěla domoci právě domu a zahrad na Loretánském náměstí a také části budov a pozemků nedalekého Strahovského kláštera. Chadimová ale od počátku trvá na tom, že se žádného protizákonného jednání nedopustila.

Již v roce 1995 jí prezident Václav Havel udělil milost a tím jí zaručil beztrestnost. Kauza však stále pokračuje, neboť Chadimová trvá na "očištění svého jména". Soud tak vzhledem k prezidentově milosti může případně rozhodnout již jen o její vině či nevině, nikoliv uložit trest.