„Jako příslušník policie nenaložil se zajištěnými penězi tak, jak mu to ukládaly interní předpisy. Neuložil je na příslušný účet a ani je nepředal odpovědným pracovníkům policie, čímž nedbal ochrany práv osob, kterým byly ty částky odejmuty. Vědomě tak zmařil následnou legální dispozici s těmito finančními prostředky,“ uvedla Renata Havelková z Krajského státního zastupitelství v Plzni.

Frána měl případy tehdy ještě jako vyšetřovatel na městském ředitelství policie v Plzni na starosti. Na to, že peníze chybějí na speciálním kontě, se přišlo na sklonku roku 2007, kdy část zabavených peněz měla být z rozhodnutí soudu vrácena zpět majitelům s tím, že se nejedná o výdělek z trestné činnosti. Stíhaný policista po odhalení jakoukoli vinu odmítl.

„Zajištěné peníze jsem osobně odnesl do banky. Pro sebe jsem si udělal kopii potvrzení o vkladu, kde je i můj podpis, a originál jsem odevzdal svému nadřízenému,“ sdělil tehdy Právu. U soudu stejně jako v přípravném řízení odmítl vypovídat.

Vyšetřovatel měl zneužít svou pravomoc

Policista se podle státní zástupkyně snažil své jednání zakrýt. V roce 2004 při odchodu z plzeňské kriminálky měl údajně předložit padělanou kopii pokladní složenky, která měla potvrzovat, že peníze na konto státního zastupitelství vložil.

Pro stejné podezření Fránu trestně stíhá od letošního září také pražské státní zastupitelství. „Státní zástupce akceptoval náš návrh na zahájení trestního stíhání pro trestné činy zneužívání pravomoci veřejného činitele a zpronevěry,“ řekla mluvčí inspekce ministra vnitra Martina Lídlová. Výši údajně zpronevěřené částky Lídlová neupřesnila.

„Podnět Inspekci ministra vnitra šel z našeho útvaru. Při kontrolní činnosti jsme zjistili podezření na konkrétního člověka,“ řekl k tomu mluvčí ÚOOZ Pavel Hanták. Po poslední aféře Frána od policie odešel.