Na otázku, kdo byl výrobcem zbraně, ale Jodlová odmítla odpovědět s tím, že tyto okolnosti nelze zatím zveřejnit. Uvedla pouze, že při zákroku příslušníků Vězeňské služby byl využit pes s výcvikem na vyhledávání zbraní a výbušnin a že další předměty mající souvislost s touto událostí nebyly nalezeny.

Konkrétnější informace odmítl Právu sdělit i ředitel příbramské věznice Jiří Bureš. Uvedl pouze, že se u nich jedná o první případ tohoto typu. Případ nyní šetří příbramská policie a pracovníci oddělení prevence a stížností Věznice Příbram. Zajištěná zbraň byla předána k provedení odborné expertízy, která by měla potvrdit nebo vyvrátit, zdali se jedná o zbraň schopnou střelby či nikoliv.