Inspekce upozornila na problém, kdy se z bezpečnostního systému dráhy může za určitých okolností „ztratit“ vlaková souprava. Zpochybnění fungování systému se nelíbilo ministerstvu dopravy, které začalo na inspekci vyvíjet tlak.

Nové stanovisko ERA je přímém v konstrastu s vyjádřením ministerstva dopravy, které na svých internetových stránkách uvádí, že bezpečnostní varování zaslané inspekcí evropské organizaci je nad rámec její působnosti. Informovala o tom ve středu Drážní inspekce.

ČR by mohla být odpovědná za podobnou nehodu

„Naopak, pokud by DI bezpečnostní upozornění nezaslala, porušila by tím pravidla platná v celé Evropě a v případě, že by se podobná nehoda v rámci Evropské unie odehrála, byla by Česká republika za ni nepřímo odpovědná, neboť i přes jí známé skutečnosti na problém neupozornila,“ řekl náměstek generálního inspektora Drážní inspekce Jan Kučera.

Evropská agentura podle inspekce upozornila také na „masivní pokus politického ovlivňování vyšetřování,“ a to ministerstvem dopravy.

Drážní inspekce je podle evropské legislativy národním vyšetřovacím orgánem pro Českou republiku a v oblasti šetření mimořádných událostí spadá pod Evropskou železniční agenturu a má být nezávislá na jakémkoliv regulátoru v oblasti drah, což je mj. také ministerstvo dopravy.

Ministerstvo žádalo i personální opatření

„To se přes to pokusilo ovlivnit šetření nehody v Moravanech, kdy mj. žádalo konzultaci bezpečnostních doporučení v závěrečné zprávě a kárné, případně personální opatření vůči vyšetřovateli nehody,“ doplnil Kučera. Generální inspektor odmítl vyhovět požadavkům ministerstva, které posléze vypsalo výběrové řízení na jeho pozici.

Během vyšetřování případu se dlouho hovořilo o tom, že systém je v pořádku. Drážní inspekce upozorňovala na to, že při „ztrátě“ vlaku ze systému nad touto skutečností není žádný další bezpečnostní mechanismus, který by upozornil na nestandardní situaci. „Nyní se další zabezpečení doplnilo,“ uzavřel Kučera.