Ten zprostil Brožové kárného obvinění, neboť skutek, pro který ministr podal na předsedkyni NS kárnou žalobu, není kárným proviněním. Ministr kladl Brožové za vinu, že vážně porušovala povinnosti orgánu státní správy soudů na úseku hospodaření s majetkem státu, když Nejvyšší soud musel zaplatit penále ve výši téměř 40 miliónů korun za pochybení ve finanční oblasti.

Podle kárného senátu Nejvyššího soudu ministr spravedlnosti není oprávněný podat kárnou žalobu na předsedkyni Nejvyššího soudu ČR v souvislosti s výkonem státní správy. Ministr proti ní může podat kárný návrh jen pro porušení povinností spojených s výkonem vlastní soudcovské činnosti předsedkyně NS.

"Tím je kárné řízení s doktorkou Ivou Brožovou pravomocně skončeno, proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný,“ informoval Právo mluvčí soudu Petr Knötig.