Jádrem sporu se ÚS ani nezabýval, stížnost Urbanové odmítl jako nepřípustnou. Urbanová podle něj nebyla v této věci oprávněna ústavní stížnost vůbec podat, měla předtím využít ještě jiné možnosti obrany.

Urbanová byla klíčovou svědkyní v údajné korupční kauze Čunka. Vicepremiéra nařkla z korupce, policie ale Čunkovi žádný trestný čin neprokázala, a jeho stíhání zastavila. Naopak začala stíhat samotnou Urbanovou. Nyní jí hrozí až desetiletý trest vězení.

Čunek totiž ve své výpovědi údajně řekl, že kvůli jeho trestnímu stíhání, které zapříčinila svou výpovědí právě Urbanová, přišel o vicepremiérský plat. Policisté a žalobci její čin kvalifikovali ve třetím odstavci, protože tím údajně způsobila značnou škodu, tedy škodu nejméně 500 000 korun.

Policie zahájila trestní stíhání Urbanové letos v červnu. Urbanová si u Ústavního soudu stěžovala, že tímto trestním stíháním a postupem policie došlo "k naprosté devastaci jejího soukromého, osobního, rodinného i profesního života, která se bez vlastního přičinění a možnosti to jakkoliv ovlivnit stala mediálně sledovanou osobou," stojí v usnesení soudu. "Vzhledem k masivnímu charakteru mediální kampaně dosahují podle stěžovatelky porušení těchto práv intenzity nelidského a ponižujícího zacházení," uvádí dále soud.

Ústavní soudkyně Eliška Wagnerová ale poukazuje na to, že každé trestní stíhání představuje omezení práva na soukromí. Urbanová navíc měla jiné možnosti, jak se proti tomu bránit, než je ústavní stížnost.