Muž tvrdil, že obě týrané ženy k němu měly negativní vztah a vše si vymyslely. NS ale shledal, že k trestnímu jednání došlo, soudy postupovaly zcela v souladu s trestním řádem a řádně provedly dokazování, uvedl Knötig.

Muž svou družku v letech 2005 - 2006 podle zjištění soudu neustále týral, vulgárně ji nadával a ponižoval.

"Opakovaně bránil poškozené ve svobodném pohybu po bytě, zadržoval ji například ve vaně nebo v určité části bytu. Průběžně družku opakovaně i fyzicky napadal, způsoboval jí bolest i různá lehčí poranění. Takto se choval i pokud byla v bytě přítomna 22letá dcera družky, kterou taktéž ponižoval a především verbálně napadal vulgárními výrazy,“ popsal každodenní strasti mluvčí.

Vše vyvrcholilo jednoho srpnového dne 2006 nad ránem. "Podnapilý muž nejprve hrubě verbálně napadal družku, její dceru i matku družky, poté je fyzicky napadl a to tak, že je obě pokousal na rukou,“ dodal k řádění mluvčí.