„Kategoricky nesouhlasíme s prezentací názorů, že předáním dětí do Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka v Brně by bylo zamezeno v kontaktu rodičů s dětmi, neboť tyto zde mají volný přístup jak k mobilním telefonům tak k médiím, prostřednictvím kterých by je rodiče v případě, že by zůstaly na svobodě, mohli ovlivňovat. Navíc některé z dospělých dětí zůstaly v místě trvalého bydliště, kde by byly s pěstouny v každodenním styku,“ hájí Hůlka vazbu, která byla na manžele uvalena 23. července.

Podle státního zástupce zákon nepřipouští možnost, že by se vazbě dalo předejít některými jinými opatřeními, například jakýmsi domácím vězením pro oba manžele. Toto řešení navrhoval kupříkladu Fond ohrožených dětí. Rosnerovi totiž trpí zdravotními problémy a pobyt ve vazbě jim podle mnohých nepřidá.

„Policisté i dozorový státní zástupce po celou dobu vyšetřování intenzivně pracují na co nejrychlejší realizaci výslechů svědků – zejména dětí v pěstounské péči obviněných. Po dobu provádění těchto výslechů trvá informační embargo, a to z důvodu ochrany práv poškozených dětí a z důvodu možného ovlivnění jejich výpovědí skutečnostmi prezentovanými v médiích,“ dodal Hůlka s tím, že výslechy by měly být dokončeny do 22. srpna.

Po skončení výslechů by mohli být manželé z vazby propuštěni, státní zástupce totiž zváží, zda je nadále nutný jejich pobyt za mřížemi.

Pěstouni, kteří se starali zejména o postižené a romské děti, byli vzati podle Renáty Rosnerové, nejstarší z osvojených dětí do vazby na udání vlastních dětí. Patnáctiletý a šestnáctiletý chlapec se chtěli svým pěstounům údajně pomstít za to, že nemohli po večerech chodit ven.