Rodinná tragédie se odehrála v březnu roku 2002 v Brně-Bohunicích. Podle žaloby Jochmanová při roztržce svého muže pětkrát bodla do zad poté, co jí zasadil jednu ránu nožem. Muž však zemřel nikoli na následky bodných zranění, ale v důsledku otravy zplodinami při následném požáru domu.

Podle psychiatra Františka Uhlíře a psychologa Petra Vavříka však Jochmanová nebyla během činu schopna rozpoznávat ani ovládat svoje jednání.

"V situaci po celonočním týrání a znásilnění, kdy nemohla najít telefon, klíče od bytu, v němž byla zavřena, sledovala počínání svého manžela, který hovořil o odchodu celé rodiny z tohoto světa, nebyla schopna situaci řešit. Poté, co byla manželem bodnuta do zad, vykroutila mu nůž a sama ho také napadla," vysvětlil soudu Uhlíř, podle kterého není žádný rozpor v tom, že se subtilní ženě podařilo vykroutit nůž z ruky stodvacetikilového muže.

Jochman chtěl zabít celou rodinu

Jochman byl v tu dobu rozhodnut k sebevraždě a chtěl s sebou vzít i manželku a obě děti. Podle posudku se u něj jednalo o stav tzv. rozšířené sebevraždy, objevující se občas u lidí, kteří jsou na dně, u náboženských nebo politických fanatiků atd.

"Oné noci spolu jednali dva lidé, kteří byli značným způsobem psychicky narušeni. U inženýra Jochmana šlo o chorobný stav. Celé jeho jednání, jak bylo popsáno, bylo již chorobným projevem. I útok, který vedl vůči své vlastní ženě. U inženýrky Jochmanové došlo k těžkým psychickým změnám v důsledku útoku manžela, který ji během večera týral. Její jednání bylo akutní těžkou reakcí na stress," řekl psychiatr Uhlíř.

Znalecké posudky si protiřečí

Jak konstatoval předseda senátu Vlastimír Čech, přednesený posudek se diametrálně lišil od posudku brněnských znalců, podle nichž Jochmanová byla schopna rozpoznávat a ovládat své jednání. Soud proto v říjnu znovu vyslechne autory prvního posudku a podle výsledku buď rozhodne, nebo objedná třetí expertízu.

Pokud by soud uznal názor opavských znalců, zřejmě by musel vynést zprošťující rozsudek.