Muž uhořel při dopravní nehodě. Vrchní soud se případem zabýval podruhé. Při prvním projednávání manželům nevyhověl, jeho rozhodnutí ale zrušil soud nejvyšší.

Snímek otiskl deník Šíp v roce 2006 na titulní straně a zveřejnil jej i na internetu. Rodiče se obrátili k soudu a požadovali omluvu a finanční náhradu nemajetkové újmy spočívající v zásahu do soukromí ve výši milión korun pro každého z nich.

Případem se nejdříve zabýval Krajský soud v Českých Budějovicích a přiznal každému nárok na 100 000 korun. Vrchní soud však v odvolacím řízení rozhodnutí zrušil a nároky rodičů zcela zamítl s tím, že jejich újma je pouze subjektivní.

Nejvyšší soud byl jiného názoru

Nejvyšší soud označil zveřejnění fotografií za zcela neopodstatněné a zdůraznil význam piety k mrtvým a ohleduplnosti k pozůstalým. Necitlivé zveřejnění podobných snímků podle soudců zasahuje do práva na pietu, a tím i do soukromí rodičů, kteří pak mohou žádat omluvu či náhradu podle občanského zákoníku. Zveřejnění fotografií již dříve kritizovala i etická komise Syndikátu novinářů.