„Jestliže zahraniční řidič dosáhne v ČR dvanáctibodové hranice, pozbude na dvanáct měsíců právo řídit na území naší republiky motorové vozidlo. V jiných zemích však bude moci autem jezdit dál. Přesto se dá říci, že cizinci dbají o dodržování pravidel silničního provozu více než Češi a za volantem zpravidla projevují podstatně menší agresivitu,“ tvrdí Lukáš Kadula, jenž má na ministerstvu dopravy na starosti statistiku bodového systému.

Koncem letošního prvního pololetí bylo v centrálním registru řidičů evidováno 65 074 cizinců, kteří mají na svém kontě minimálně jeden bod. „Od zavedení bodového systému se zahraniční řidiči v ČR dopustili celkem 147 282 odhalených přestupků a trestných činů,“ upřesnil Kadula na pondělní tiskové konferenci.

Z hlediska jednotlivých národností vévodí mezi cizinci obodovaným řidičům Němci (21 %) a Slováci (20 %). Za nimi následují Poláci, Ukrajinci, Vietnamci, Rakušané a Rusové. Jen za letošní první pololetí zavinili v Česku cizinci 2679 silničních nehod, při nichž zahynulo 27 lidí.

Téměř čtvrtinu bodů dostali za nesvícení

Jak už Právo informovalo, za dva roky fungování bodového systému se obodovaného přestupku dopustilo celkem 930 131 řidičů. Cizinci měli na všech dosud udělených bodech 11,5procentní podíl.

Mezi jednotlivými kraji jsou ovšem velké rozdíly. Zatímco na Karlovarsku dostali cizinci přes 30 procent všech bodů, v Pardubickém kraji pouze 5,7 procenta. Z měst této statistice vévodí Aš a Vimperk, kde je podíl cizinců na bodech sedmdesátiprocentní. Naopak v Hlučíně je to nepatrných 0,61 procenta.

Nemalá část přestupků cizinců má zřejmě původ v jejich nedostatečné informovanosti o českých pravidlech. O tom svědčí fakt, že za nesvícení za jízdy dostali cizinci plných 24 procent všech svých bodů, avšak Češi jenom deset procent.

Nejtragičtější týden

Řidiče měl k lepšímu dodržování pravidel přimět právě bodový systém. Že jeho autorita není dostatečná, ukázal i minulý týden, který byl z hlediska nehodovosti letos vůbec nejtragičtější. Na silnicích v něm totiž zemřelo 27 lidí a dalších 510 bylo zraněno.