Všichni nezletilí (celkem 28), kterým bylo dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, byli předvedeni na obvodní oddělení a po kontrole totožnosti je policisté předali rodičům.

„Všechny případy budou nahlášeny orgánům sociálně-právní ochrany k dalším opatřením,“ uvedl Brada s tím, že personál restaurací, který podnapilé nezletilce obsluhoval, je podezřelý z trestného činu podávání alkoholických nápojů mládeži.