"Panu premiérovi jsem návrhy zaslala proto, že nyní zastává i funkci ministra spravedlnosti. Jedná se o kárně řešenou státní zástupkyni z Karlových Var a kárně řešeného státního zástupce z Chomutova. Existuje důvodné podezření, že postupovali nestandardně při vyšetřování trestní věci," řekla ve středu Právu nejvyšší státní zástupkyně. Uvedla, že nyní prověřuje všechna kárná řízení vedená se státními zástupci.

"Objeví-li se i v těchto kárných případech podezření z korupce či jiné trestné činnosti, pak budu postupovat stejně nekompromisně," zdůraznila Benešová s tím, že se zasadí, aby podezření byla důsledně prověřena v trestním řízení.

"Pokud se podezření důkazně prokáží, pak bude proti konkrétním státním zástupcům vedeno trestní stíhání včetně sdělení obvinění. Ukazuje se, že některé kauzy přesáhly rámec kárného řízení," poznamenala nejvyšší státní zástupkyně.

Karlovarský případ

Podle informací Práva se Benešová dožaduje postavení mimo službu karlovarské státní zástupkyně Zuzany Blažkové a chomutovského okresního státního zástupce Ladislava Kusána. Blažková nyní vyčkává na rozhodnutí pražského vrchního soudu.

"Nebudu se ke svému případu vyjadřovat až do jednání vrchního soudu 19. září," odpověděla ve středu na dotazy Práva Blažková. Je podezřelá z nestandardního postupu při vyšetřování karlovarského policisty Jana Budíka, obviněného z loupeže. Jde o syna zdejšího náměstka okresního policejního ředitele, který už byl v souvislosti s tímto případem spolu se dvěma vysokými důstojníky karlovarské policie postaven rovněž mimo službu.

O Kusánově kárném řízení minulý týden rozhodl Nejvyšší soud. V rozhodnutí z 27. srpna se ztotožnil se stanoviskem ministra spravedlnosti Pavla Rychetského z prosince 2002 předat Kusánův případ orgánům činným v trestním řízení pro podezření z podplácení za souběhu dalších trestných činů.

Nejvyšší státní zástupkyně v současnosti prověřuje dalších čtrnáct státních zástupců v souvislosti s kárnými řízeními, která jsou proti nim vedena.