Cizinci zřejmě s tímto úředně zlikvidovaným artiklem kšeftovali. Kdo zařídil, aby kontraband neskončil pod bucharem, zatím není jasné. "S ohledem na vyšetřování k tomu zatím nemohu nic bližšího sdělit,“ řekla Právu Jana Václavová ze Západočeské policejní správy v Plzni.

Že se skutečně jedná o nelegální zboží zabavené celníky potvrdila mluvčí Celního ředitelství v Plzni Jitka Blahutová. "Cédéčka nalezená u cizinců pocházela ze zboží zajištěného v rámci trestního řízení na tržnicích. Začátkem července jsme je předali k likvidaci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM),“ upřesnila.

Disky měla rozdrtit firma

Černého Petra ale na sebe odmítá vzít ředitel plzeňského pracoviště ÚZSVM Karel Hála. Tvrdí, že pirátská cédéčka úřad předal firmě, která je měla nechat rozdrtit. Její jméno ale odmítl sdělit. "Mohl bych tím narušit vyšetřování,“ uvedl.

Podle Hály je běžnou praxí, že ÚZSVM si při větším množství zabaveného kontrabandu smluvně najímá firmy k jeho likvidaci. "Je to pro nás výhodnější, protože za likvidaci nic nemusíme platit. Firmy nám musejí podepsat papír, že nelegální zboží nechají zlikvidovat,“ vysvětlil Hála.

Úředníci u likvidace být nemusí, celníci ano

Podle něho zákon úředníkům neukládá, aby byly likvidaci fyzicky přítomni až do doby, kdy projde drtičkou poslední cédéčko. Je ale s podivem, že na druhé straně zákon tuto povinnost přímo dohlížet likvidaci ukládá celníkům.

"Celní úřad musí zajistit zničení pod dohledem tří celníků. O zničení vyhotoví úřední záznam, v němž se uvádí množství a popis zboží. Úřední záznam podepíší všichni tři celníci,“ upřesnila Blahutová.

Celníci zajišťují zničení padělků zajištěných při dovozu, vývozu či zpětném dovozu a dále padělky zabavené při výkonu kompetencí vyplývajících ze zákona na ochranu spotřebitele na vnitřním trhu.

"Zboží, které bylo zabráno nebo propadlo ve prospěch státu v rámci trestního řízení, se předává ÚZSVM. Další hospodaření se zbožím je v kompetenci tohoto úřadu,“ vysvětlila Blahutová.

Výjimkou jsou podle ní vybrané výrobky, které jsou předmětem spotřební daně. "Například na likvidaci neznačeného alkoholu a tabákových výrobků dohlíží přímo na místě komise celníků,“ uzavřela mluvčí.