Loni na jaře Pácha založil ve Vamberku tři požáry. Krajský soud to původně zhodnotil jako tři trestné činy obecného ohrožení a poškozování cizí věci. Po Páchově odvolání Vrchní soud v Praze zrušil trest za nejvážnější skutek a za dva mírnější pravomocně uložil o 4,5 roku kratší vězení. Třetí čin vrátil zpět k novému projednání.

Hradecký soud v pondělí na základě nových znaleckých posudků došel k závěru, že v tomto případě k obecnému ohrožení nedošlo, neboť hodnota požárem bezprostředně ohroženého majetku nepřekročila hranici pěti miliónů korun.

„Jde tedy o trestný čin poškozování cizí věci,“ řekl předseda soudního senátu Petr Mráka. Tam je trestní sazba do tří let a soud podle příslušného paragrafu upustil od uložení souhrnného trestu.

Oheň ho pohlavně vzrušuje

Pácha zakládal požáry proto, že ho oheň pohlavně vzrušuje a když se přivede do podnapilého stavu, nedokáže svou úchylku potlačit. Znalci u Páchy diagnostikovali pyromanii a pyrofilii, kvůli nimž měl značně snížené ovládací schopnosti.

Součástí rozsudku je také povinnost podrobit se protialkoholickému a sexuologickému léčení. Soud Páchovi také uložil nahradit škodu majiteli jednoho z vyhořelých objektů.

Pácha loni v květnu zapálil suchou trávu, vyčnívající z dřevěné stěny stodoly v hospodářské části zemědělské usedlosti ve Vamberku-Popluží. Stodola vzplála a oheň z velké časti zničil i přilehlou obytnou část usedlosti, přičemž majiteli vznikla škoda přes 1,6 miliónu korun. Pár dní před tím na půdě domu ve Vamberku zapálil pohovku, když na ní usnul s hořící cigaretou.

Oheň ho probudil, uspokojil se a odešel

Plameny jej probudily, on požár asi čtvrt hodiny pozoroval v úmyslu přivodit si sexuální vzrušení a potom odešel do přízemí do bytu rodičů, kde usnul, aniž by někoho varoval.

Dům neshořel jen díky tomu, že náhodný svědek přivolal hasiče, ale škoda na vyhořelé půdě a poškozené střeše se i tak vyšplhala na více než 27 tisíc korun. Nedlouho poté, rovněž ve Vamberku, skoro lehl popelem neobydlený dům kvůli tomu, že tam Pácha zapálil plakát, visící na dveřích.

Pácha se částečně doznal. „Lituji všeho, co jsem udělal. Už jsem se začal léčit a po odpykání trestu si chci najít práci, abych mohl splácet způsobenou škodu,“ řekl. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce i obhájce si ponechali lhůtu k vyjádření.