Zpřísňující podmínky pro užívání staveb z hlediska požární ochrany budou platit i pro stávající objekty, pro ně však existuje odklad až konce letošního roku. Každý nový objekt, který schválí stavební úřad, bude muset být vybaven podle své velikosti minimálně jedním protipožárním hlásičem.

Tato povinnost platí jak u nových bytů, rodinných domů, zdravotnických zařízení a sociálních ústavů, tak i u provizorních ubytoven na staveništích. Výhodou hlásiče je, že je schopen zareagovat na výskyt tepla nebo kouře nepřetržitě, i když jeho majitel tvrdě spí. Jakmile hlásič zaregistruje nebezpečí požáru, spustí hlasitý akustický signál.

Typů takových hlásičů je řada. Ty, které se budou montovat do novostaveb, budou muset mít na těle značku CE, která je důkazem, že výrobek splňuje normy EU. Podle hasičů lze tyto požární alarmy pořídit už za 200 až 300 Kč.

Všechny nově postavené rodinné domy, ubytovny, garáže a obchody budou muset být také vybaveny přenosnými hasicími přístroji kategorie 34A, což se pozná ze štítku na přístroji. Cena začíná na 700 Kč.