Obžalovaní k soudu nepřišli a požádali, aby se konal bez jejich přítomnosti. Někdejší generální ředitel Rubeny Milan Šnajdr (58) a jeho tehdejší podřízení Josef Klimeš (57), Otakar Svatoš (47) a Ladislav Šafařík (67) byli předloni na podzim potrestáni vězením v délce od 4 do 6,5 roku.

Podle tehdejšího verdiktu odčerpávali machinacemi a předstíranými transakcemi peníze z Rubeny ve svůj prospěch přes personálně propojené firmy. Podařilo se jim tak z podniku nejen vytunelovat téměř 250 miliónů korun, ale pokoušeli se i získat dalších zhruba 400 miliónů.

Po jejich odvolání Vrchní soud verdikt zrušil a kauzu vrátil zpět do Hradce. Předseda senátu Miroslav Mjartan svůj osvobozující rozsudek opřel o dodatečné nálezy odborných znalců, podle nichž podnik nebyl poškozen.

„Ze znaleckých posudků vyplývá, že Rubeně žádná škoda nevznikla a ani nehrozila. Trestný čin, tak jak je popsán v obžalobě, se tedy nemohl stát. Někteří obžalovaní se občas při své činnosti pohybovali na hraně zákona, ale když podnik nepoškodili, nebyl důvod, aby se tím soud zabýval,“ konstatoval v odůvodnění Mjartan.

Do případu jsou také vtaženy firmy bývalého závodníka Martina Koloce, jenž se trvale zdržuje v zahraničí. Kolocovu kauzu ale soud projednává v samostatném hlavním líčení, které má skončit v srpnu.

Čtvrteční verdikt není pravomocný, okamžitě se proti němu odvolala státní zástupkyně Ilona Kufčáková. „Neztotožňuji se závěrem znalce, podle něhož nevznikla škoda a ani k ní nemohlo dojít. Po obdržení písemného vyhotovení verdiktu své odvolání řádně odůvodním,“ řekla Kufčáková.

Naproti tomu obhajoba zprošťující rozsudek uvítala. „Závěry posudku byly jednoznačné a soud jiný verdikt ani vynést nemohl. Z celého cyklu finančních těch operací, které znalecký posudek hodnotil, měla Rubena naopak navíc pětimiliónový přínos,“ uvedl Šnajdrův a Svatošův advokát Vladislav Ježek.