Semilský soud Krtičku v prvním procesu zprostil viny, ale státní zástupce proti tomu podal odvolání. Krajský soud následně rozsudek zrušil kvůli rozporům ve znaleckých posudcích a nařídil, aby prvoinstanční soud nechal vypracovat tzv. superposudek Lékařskou fakultou UK v Plzni. Poté soud v Semilech Krtičku potrestal, ale lékař se odvolal.

Tragický případ se stal v březnu 2006. Čtyřletého chlapce přivezli na sál kvůli reoperaci nosních mandlí. Hoch zkolaboval a soud má za to, že anesteziolog Krtička se provinil tím, že před výkonem nezajistil zavedení tzv. venózní linky. Lékaři ji začali chlapci zavádět až po zahájení anestezie. U pacienta došlo k zástavě dechu a nepodařilo se jej zachránit.

"Nedbalostí obžalovaného došlo ke smrti poškozeného, neboť jej řádně nezajistil před provedením anestezie,“ řekla státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Vinen se necítí

Krtička ale tvrdí, že to udělat ani nemohl. "Dítě jsem dostal až na operačním sále a bylo tak neklidné, že bez celkového zklidnění na něho nebylo možné ani sáhnout. Zavést venózní linku bylo záležitostí lékařů na oddělení, kde pacient ležel,“ řekl.

Faltusová tvrdí, že Krtičkovou povinností bylo vést personál i na oddělení k tomu, aby byl pacient řádně připraven na operaci. "Anesteziolog při poskytování anestezie zodpovídá za pacienta, to je jednoznačné,“ poznamenala.

"Obžalovaný měl před zahájením anestezie trvat na zavedení venózní linky,“ uvedl předseda odvolacího senátu Jan Šulec. Krtička se vinen necítí. "Chápu, že je to obrovská tragédie pro rodinu. Pro mě osobně je to velké neštěstí, že jsem se dostal nezaviněně do této situace v samé závěru své profesní kariéry,“ řekl.

Rozhodnutí hradeckého odvolacího senátu je konečné, nelze proti němu použít řádný opravný prostředek.