Zatímco podle názoru ombudsmana a Nejvyššího státního zastupitelství v Brně takováto zařízení odporují Listině základních práv a svobod, Úmluvě o právech dítěte a dalších mezinárodním právním dohodám, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které výchovné ústavy pro mládež a dětské domovy řídí je přesvědčeno o legálnosti používání těchto bezpečnostních zařízení.

"Pokud ministerstvo nevyhoví našemu požadavku, pak nám nezbude nic jiného než apelovat na vládu, aby tato zařízení odstranila. Podle našeho názoru i podle vyjádření nejvyššího státního zastupitelství a také podle odborníka na ústavní právo Vojtěcha Šimíčka z Masarykovy univerzity v Brně, dochází k porušení práv dětí na soukromí, protože kamery jsou místy i v ložnicích a na umývárnách," sdělila v pátek zástupkyně ombudsmana Anna Šabatová.

Ministerstvo: i my máme právní autority

"Z hlediska práva není žádný rozdíl v tom, je-li takto sledován cestující na pohyblivých schodech v metru nebo dítě ve výchovném ústavu. Ani v jednom případě takovéto sledování samo o sobě nenarušuje ani jeho obydlí, ani soukromí," uvedl ve zprávě pro ministerstvo Jaroslav Zachariáš z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR.

Celý problém kolem kamerových systémů na sledování a odposlouchávání dětí instalovaných ve dvou dětských domovech a třetině výchovných ústavech za 26,5 miliónů korun, vyšel na světlo loni v červnu, když sociální kurátorka upozornila ombudsmana, že v Soukromém výchovném ústavu v Troskotovicích na Znojemsku jsou děti sledované a odposlouchávané.

"Vyjeli jsme na místo učinit prověrku a zjistili jsme, že je to pravda a následně se nám potvrdilo, že podobné zařízení je i v dalších zařízeních. Jednali jsme proto s ministryní školství Petrou Buzkovou. Ta nejprve pomoc přislíbila, ale posléze změnila názor," doplnila právní zástupkyně ombudsmana Hana Velechovská.