Monika byla podle svých profesorů přemýšlivou a hloubavou dívkou. Co ji vedlo k tomu, aby ukončila svůj život v zaparkovaném voze stovky kilometrů od domova se svým 21letým kamarádem Jakubem Křížkem z Albrechtic v Jizerských horách, je proto otázkou pro všechny, kdo ji znali.

„Studovala psychologii a hodně o ní přemýšlela. Takoví lidé jsou pak velmi ovlivnitelní,“ uvažoval v pondělí ředitel Střední odborné školy a gymnázia Na Bojišti Zdeněk Krabs.

Fakt, že oba mladí lidé uvedli jako důvod sebevraždy nespokojenost se systémem, považuje za zvláštní.

„Proč nesouhlasili se systémem, ve kterém žili? Vždyť jim ten systém umožňoval studovat a ona byla vynikající studentkou, premiantkou,“ pokračoval pedagog.

Počet sebevražd mladých roste

Podle ředitele Pedagogicko-psychologické poradny v Liberci Vladimíra Píši to však není ničím mimořádným.

„Obecně u nás roste počet sebevražd u mladých lidí ve věkové skupině 15 až 25 let. Je to u nich třetí nejčastější příčina úmrtí,“ podotkl Píša s tím, že mnohdy banální problém pro okolí, je pro mladé a citlivé lidi neřešitelným.

Osudy Moniky Bakešové a studenta druhého ročníku bakalářského oboru mechatronika na Technické univerzitě v Liberci se tak definitivně uzavřely v pátek nedaleko Trenčína. Oba zemřeli zřejmě na následky otravy z výfukových plynů.

Názor, že se mohli stát obětí nějaké sekty, označil Píša za spekulaci. „Sekty nechtějí po svých ovcích, aby páchaly sebevraždu a ještě takovým způsobem,“ upozornil Píša.

„Nerozumím tomu, byla to bezproblémová studentka plná plánů. Toho kluka jsem neznala. V pátek, když jsme se to dozvěděli, sešla jsem se ještě večer ve městě se svými studenty, kteří mi volali, hodně z nich plakalo,“ vyprávěla Právu v pondělí třídní profesorka třetího ročníku pedagogického lycea Ivana Mikesková.

Všichni věřili, že jejich zmizení je jen nějaký studentský protest. Podle policie ale Jakub Křížek trpěl depresemi.

„Pokud chceme člověka, který je v osobní krizi, utěšit, je velké riziko, že do toho spadneme taky,“ konstatoval Píša a pokračoval, že dva mladí lidé s tendencemi k melancholickým náladám se pak mohou vzájemně velmi výrazně ovlivňovat.

Měla plno plánů

Monika podle učitelů byla plná plánů. „U mě měla samé jedničky. Dokonce plánovala, že se v srpnu zúčastní geografické konference, kterou pořádá Technická univerzita v Liberci. Kdyby nesouhlasila se systémem, určitě by o tom mluvila,“ podivovala se profesorka zeměpisu Petra Mikesková.

Také podle třídní profesorky měla od pondělka spolu se svými spolužáky být na praxi v některém ze sociálních ústavů, kterou si musí studenti sami vyjednat s vedením ústavu. „Sama si to domluvila a těšila se. Hotovou měla také ročníkovou práci, kterou budou odevzdávat teď po praxi. Muselo to být nějaké momentální rozhodnutí,“ uvažovala Ivana Mikesková.