„Vzrůstající počet kolizí aut s chodci na přechodech pouze odráží situaci na českých silnicích. Tedy agresivita řidičů k chodcům, ale také chodců k řidičům. Tyto dvě skupiny spolu nespolupracují,“ řekl Právu Josef Tesařík z Policejního prezidia.

Pokračoval: „Řidiči často nedodržují rychlost ve městech. I zkušený chodec si může myslet, že stihne přejít, ale nestihne, protože řidič jede místo padesáti  sedmdesátikilometrovou rychlostí.“

Vyvrací i rozšířený názor, že chodci mají před auty absolutní přednost. Právě tento omyl stál za masivním vzrůstem počtu mrtvých na přechodech v roce 2001 a 2002.

„Chodci by před vstupem na přechod měli o sobě dát řidiči vědět. To znamená navázat s ním například oční kontakt a ujistit se, že o nich ví,“ vysvětlil Tesařík. Upozornil, že vstoupit bezhlavě na přechod se nevyplácí. Řidič totiž v mnoha případech nemá šanci vůz rychle ubrzdit, i když jede povolenou rychlostí.

Tragické následky

V roce 2007 při nehodách na přechodech přišlo o život 33 lidí. Dalších 295 bylo zraněno těžce a 1113 lehce.

„Obecně lze říci, že při střetu chodce s osobním vozidlem dochází nejčastěji k poranění dolních končetin a následně, po jeho pádu na kapotu vozidla nebo na komunikaci, k poranění hlavy. Závažnost poranění souvisí se silou a rychlostí nárazu,“ řekla Právu mluvčí pražské záchranné služby Jiřina Ernestová.

Dodala, že dochází rovněž ke zhmožděným poraněním, zlomeninám, otřesům mozku až k velmi vážným zraněním končícím trvalými následky nebo smrtí. Jak policie, tak záchranáři upozorňují řidiče na jejich povinnost zastavit na místě srážky.

Stávají se totiž i případy, kdy šofér z místa činu ujede. Tím se ale vystavuje postihu za další trestné činy. Konkrétně se jedná o ujetí od nehody a neposkytnutí pomoci. Tresty za ně se sčítají s postihem za ublížení na zdraví. Většina řidičů je navíc vypátrána a je pravděpodobné, že soud k ujetí od nehody přihlédne a trest je pak tvrdší.

Řidiče čekají body

Na větší bezpečnost chodců pamatuje i nový silniční zákon. Bodový systém pamatuje na řidiče připsáním tří nebo čtyř bodů, pokud nezastaví před přechodem nebo neumožní chodcům bezpečné přejití za podmínek, kdy je povinen to udělat.
„Jsme pro to, aby se takové nezastavení před přechodem dále bodovalo, i když naše zkušenost říká, že se toto pravidlo dodržuje a řidiči stále častěji před přechody stavějí,“ řekl Právu Václav Špička z Autoklubu České republiky.