Kulínský je souzen pro trestné činy pohlavního zneužívání, ohrožování výchovy mládeže a útisku. Podle obžaloby se jich dopouštěl v letech 1984 až 2004 na členkách sboru při soustředěních sboru a na zájezdech. S některými měl údajně pohlavní styk v době, kdy jim ještě nebylo patnáct let, další osahával, či je nutil chodit nahé do sauny. V obžalobě je zaznamenáno 49 takových skutků.

Senát královéhradeckého Krajského soudu pod vedením Miloslava Ježka se případem zabývá od konce loňského října a ortel vyhlásí ve středu 23. dubna dopoledne. Ve čtvrtek vyslechl poslední tři svědkyně, které vypovídaly ve prospěch obžalovaného. Ukončil tím dokazování a následně dal slovo obžalobě a obhajobě k přednesení závěrečných návrhů.

Kulínského zkoumali i znalci

Bohutínský konstatoval, že podrobné dokazování nepochybně prokázalo Kulínského vinu. Připomněl, že výpovědi poškozených dívek před soudem se v drtivé většině shodovaly s jejich tvrzením v přípravném řízení. Zmínil se rovněž o znaleckých nálezech, podle nichž dvě z poškozených dívek utrpěly vážnou psychickou újmu.

Bývalé sboristky Andrea Plecháčová (vpravo) a Jana Skramlíková, které ve čtvrtek vypovídaly před soudem.Bývalé sboristky Andrea Plecháčová (vpravo) a Jana Skramlíková, které ve čtvrtek vypovídaly před soudem.foto: Právo/Jiří Bednář

„Další znalci zkoumali duševní stav obžalovaného a nezjistili nic, co by vyvracelo jeho trestní odpovědnost. Trest jsem navrhl z důvodu vysoké společenské nebezpečnosti jednání obžalovaného. Zneužil důvěry nezletilých a mladistvých, které mu byly fakticky svěřeny k dozoru a protizákonně zasahoval do jejich pohlavního vývoje,“ uvedl Bohutínský. Podle jeho názoru by měla být Kulínskému navíc zakázána na zhruba deset let pedagogická a umělecká činnost s osobami mladšími osmnácti let.

Obhájce požádal o zproštění obvinění

Advokát Sokol hned na začátku upozornil, že bude pro Kulínského požadovat zproštění všech obvinění. „Můj závěrečný návrh má více než 120 stran, proto jej nebudu číst a pošlu ho soudu elektronickou poštou,“ řekl.

I tak mluvil desítky minut a na jednotlivých případech se snažil dokázat nevěrohodnost výpovědí bývalých sboristek, v procesu vystupujících jako poškozené. Důvodem lhaní dívek, dnes dospělých žen, je podle Sokolova názoru snaha pomstít se Kulínskému za to, že byly vyhozeny ze sboru. „Všechny měly důvod vypovídat tak, aby Kulínskému ublížily,“ zdůraznil.

Upozornil na rozpory ve výpovědích, zmínil některé nepřesnosti obžaloby a také připomněl, že sbor byl prokazatelně v předmětném období na více než 40 zahraničních zájezdech. „Přitom je zvláštní, všechny skutky, které žaloba uvádí, se údajně staly na maximálně čtyřech,“ argumentoval.

Odmítl, že dívky byly na Kulínském závislé. „To bylo naopak. Kdyby jim bylo ve sboru ubližováno a ony by kvůli tomu odešly, sbor by se rozpadl,“ řekl.

„Skutky, uvedené v obžalobě, se vůbec nestaly, nebo nebyly prokázány, nebo nemohly být trestnými činy. Je tam řada rozporů. Svědkyně tam, kde lze jejich výpověď konfrontovat s realitou, viditelně lžou a to z mého pohledu činí takového svědka nevěrohodného. Upozornil jsem soud také na to, že se tam objevují stejná jména, jedna dosvědčuje druhé, že se něco dělo či něco viděla a tak dále. Netvrdím ale, že byly domluvené,“ řekl Sokol po skončení jednání.