„Skutek, tak jak ho popsala obžaloba mám za prokázaný. Ale podle mého názoru jako soudní znalec při vypracování posudku pro obhajobu nebyl v pozici veřejného činitele,“ řekl samosoudce Josef Prach.

Myslík jako policejní expert z oddělení kriminalistické techniky Západočeské policejní správy zpracoval v případu vraždy v Rozněvicích na Plzeňsku odborná vyjádření. Ta následně coby soudní znalec najatý advokátem zpochybnil. Na případ upozornilo jako první Právo.

Žalobkyni vadilo, že Myslík byl jako expert přítomen vyšetřovacímu pokusu na místě činu a poté jako znalec najatý protistranou upozornil v posudku na nesprávný postup policie během pokusu.

Soud projednávající případ rozněvické vraždy také proto Myslíkův posudek pro obhajobu nepřipustil jako důkaz a Luboše Kovrzka poslal na 11 let do vězení za vraždu manželky, kterou utopil ve vaně a její smrt se snažil zamaskovat jako úraz elektrickým proudem od zapnutého fénu.

Podepisovaný dokument si nepřečetl

Myslík zpochybnil postup policistů při vyšetřovacím pokusu na místě činu, přestože protokol z něho sám podepsal jako expert, který k tomu prováděl odborná vyjádření a vyšetřovacímu pokusu byl osobně přítomen. „Já jsem sice protokol podepsal, ale nečetl jsem ho. Kdybych tuto chybu neudělal, na nedostatky jsem mohl upozornit hned a nemuselo by dojít k těmto nedorozuměním,“ vysvětloval šestapadesátiletý Myslík před soudem.

Posudek pro obhajobu zpracoval prý bezúplatně na žádost advokáta obžalovaného. „Když jsem od něho dostal podklady, zjistil jsem tam závažné skutečnosti, a proto jsem se rozhodl udělat znalecký posudek, aby se celá věc objasnila. Netušil jsem, že by to mohl být střet zájmů,“ tvrdil obžalovaný expert před soudem.

Jako policista jsem neměl informace

Myslík měl posoudit, zda si poškozená mohla způsobit smrt sama neodbornou manipulací s fénem ve vodě. „Jako policista jsem o případu neměl moc informací. Na místo činu jsem se dostal až po čtyřech dnech, ale jen jako fotograf, který pouze dokumentuje další zajištěné stopy na místě činu. Jako expert tam byl jiný znalec,“ řekl Myslík. Policejní rada Vladimír Benc, který tehdy případ vraždy vyšetřoval, ale jeho tvrzení u soudu zpochybnil.

„Jako expert byl Myslík přizván ke stěžejnímu vyšetřovacímu pokusu, jehož cílem bylo ověřit, zda fén zajištěný na místě činu byl ve vodě v době trestného činu a také to, jestli se při vhození zapnutého fénu do vody automaticky vypne jistič. Při pokusu ani následně ve zpracovaném odborném vyjádření nevznesl žádnou námitku ani pochybnost,“ prohlásil Benc.