Z téměř 2500 respondentů pouze 7,5 procent uvedlo, že nikdy neužilo nelegální drogu. Měsíc před vyplněním dotazníku ji naopak užily skoro tři čtvrtiny pravidelných účastníků tanečních akcí. Vedle alkoholu a tabáku jsou v taneční subkultuře nejmasověji užívanými látkami konopné drogy a extáze.

"Asi ne úplně překvapivý, ale určitě nejvýraznější výsledek je nárůst kokainu," uvedl vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti Viktor Mravčík.

V roce 2003 přiznalo alespoň jednu životní zkušenost s kokainem 20,1 procent tanečníků, nyní to bylo 30,9 procent. O zhruba tři procentní body stoupla také třicetidenní prevalence kokainu (to znamená podíl lidí, kteří si dali kokain v posledním měsíci před vyplněním dotazníku).

Obliba kokainu roste v Česku všeobecně a souvisí to s tím, že klesá jeho cena. Jiří Presl ze sdružení Drop In již dříve řekl, že se kokain stává módní záležitostí, jakou byla před časem extáze. Aktuální výsledky tanečního výzkumu to podle Mravčíka potvrdily.

Spolu s kokainem se zvyšuje i obliba pervitinu

Třicetidenní prevalence extáze v taneční subkultuře klesla za poslední čtyři roky o více než dva procentní body, roční prevalence o jeden bod. Není to sice žádný skok, vypovídající hodnotu to ale podle Mravčíka má. Až do roku 2003 totiž zkušeností s extází spíše přibývalo.

Spolu s kokainem se zvyšuje i obliba pervitinu. Měsíc před vyplněním dotazníku pervitin užilo 15,8 procent tanečníků, v posledním roce 28 procent. Pervitin přitom patří mezi nejčastější problémové drogy Česka. V Česku je celkem 30 000 injekčních uživatelů drog, pervitin užívají dvě třetiny z nich.