"Muž likvidoval sodík vodíkem a při této práci došlo k výbuchu," uvedla s tím, že šlo o pracovní úraz. Zaměstnance zranila tlaková vlna, má popáleniny v obličeji a na ruce. Na místě ho ošetřil místní lékař, který konstatoval, že nebyl poškozen zrak. Záchranáři muže po ošetření odvezli na popáleninové oddělení vinohradské nemocnice.

Podle ředitele Ústavu jaderného výzkumu Františka Pazdery se neštěstí stalo v laboratoři Ústavu anorganické chemie a výbuch nijak neohrozil bezpečnost v okolí zařízení.

"Tento ústav se podobně jako Ústav jaderné fyziky nachází v areálu naší společnosti, ale nemá s Ústavem jaderného výzkumu nic společného," řekl Pazdera. Dodal, že v laboratoři nenastal požár a exploze nezpůsobila žádné škody.

Řežský reaktor je používán zejména pro výzkum změn vlastností materiálů vystavených působení záření, vysokého tlaku a tepla. Další využití má například v lékařství, pro které produkuje radiofarmaka a je zdrojem pro neutronovou záchytovou terapii.

Výzkumný reaktor LVR-15 není jediným zařízením tohoto typu v Česku. Přímo v Řeži se nachází ještě lehkovodní reaktor nulového výkonu LR-0. Ten slouží zejména pro výzkum procesů v aktivních zónách energetických reaktorů.