Přesnou příčinu má zjistit soudní pitva, dítě podle dostupných informací trpělo epilepsií a není vyloučeno, že úmrtí mohlo mít souvislost s touto nemocí.

„Prvotním ohledáním těla lékař nenašel žádné známky násilí nebo cizího zavinění. Dítě bralo více druhu léků, protože mělo epilepsii,“ uvedla mluvčí karvinské policie Zlatuše Viačková.

Policisté nyní zjišťují, zda se rodiče k dítěti chovali v souladu s doporučením lékařů a zda nezanedbali péči. Přestože jde o sociálně slabou rodinu, zatím tomu nic nenasvědčuje.

„U případů, kdy tak malé děti zemřou, postupuje policie vždy tímto způsobem, i když není žádné podezření na zavinění cizí osoby. Vyžádáme si mimo jiné zprávu odboru sociálně-právní ochrany dětí a je možné, že se žádné pochybení neprokáže,“ dodala mluvčí.