Proti prosinci 2007 letos v lednu stoupnul i celkový počet bodovaných řidičů. Zatímco v posledním měsíci loňského roku řidičů s alespoň jedním bodem ubylo díky odečítání bodů o 7096, leden 2008 znamenal přírůstek o 5377 hříšníků.

Alespoň bod už má přes půl miliónu lidí Celkový počet šoférů se zatíženým bodovým kontem byl tedy koncem uplynulého měsíce 548 822. Toto číslo tvoří 8,74 procenta z celkového počtu registrovaných řidičů, body tak má zhruba každý jedenáctý. Rozděleno podle pohlaví, muži dostali celkem 83,93 procenta všech bodů, ženy pouze 16,07.

Celkem 29 724 řidičů zvládlo jezdit rok od spáchání posledního přestupku podle předpisů, a byly jim tedy odečteny čtyři body. Ze statistik vyplývá, že se 83 procent řidičů s body na kontě již dále nedopouští přestupků a trestných činů. Z celkového počtu registrovaných řidičů se opakovaně protiprávního jednání za volantem dopouští pouze 0,72 procenta osob.

Od července roku 2007 byly již body odečteny celkem 218 438 řidičům. Za přestupek nebo trestný čin za volantem je teď evidováno 63 990 cizinců, z toho 445 dosáhlo dvanáctibodové hranice. Nejvíce přestupků páchají cizinci tradičně v příhraničních okresech, nejméně naopak v Pardubickém kraji. Zatímco čeští řidiči mají na svých kontech nejčastěji dva trestné body, u cizinců je to jeden bod. Z toho vyplývá, že se jedná o menší přestupky a ne například o překročení rychlosti, které je hodnoceno minimálně dvěma body.