Cizinecká policie se od ledna zaměřila na rozsáhlé kontroly ve vnitrozemí. Současně využívá nových možností mezinárodní spolupráce. „Policisté se při úterních kontrolách soustředili na místa s největší koncentrací cizinců,“ řekla mluvčí cizinecké policie Barbora Kudláčková.

Policisté kontrolovali ubytovny, stavby, tržnice a zejména přeshraniční dopravní spojení, kterému obecně cizinecká policie od zrušení kontrol na hranicích věnuje velkou pozornost.

Do akce se zapojilo 855 policistů, včetně specialistů na doklady a psovodů se služebními psy, přizváni byli také pracovníci obchodní inspekce. Policisté zkontrolovali 9367 osob, 3493 vozidel a 30 vlaků.

Služební pes odhalil varnu pervitinu 

„Při akci bylo zjištěno 11 celostátně hledaných osob, z toho 8 občanů České republiky, jeden Vietnamec a dvě osoby evidované v schengenském informačním systému. V 11 případech bylo vydáno rozhodnutí o vyhoštění,“ doplnila Kudláčková.

V obci Kočov na Tachovsku objevila služební fena Rhea v jednom z kontrolovaných vozidel varnu na pervitin, sáčky se sypkou látkou a konopím a injekční stříkačky. „Osádku vozidla tvořili tři mladíci a jedna dívka, řidič vozu byl zadržen,“ uzavřela mluvčí.

Akce takovéhoto rozsahu byla první od vstupu naší republiky do schengenského prostoru. Další akce budou podle policie probíhat v daleko kratších časových úsecích než tomu bylo v minulosti.