Obvodní soud už dvakrát rozhodl, že je Součková nevinná, po odvolání státního zástupce ale nadřízený městský soud případ vždy vrátil k novému projednání.

Podle původní obžaloby uzavřela bývalá ministryně s Nováčkem bez výběrového řízení nevýhodnou smlouvu o poskytování právní pomoci ve sporu s firmou Diag Human, která se po státu domáhá miliardového odškodného za zmařené obchody s krevní plazmou. Advokát byl údajně známý Součkové. Spor se společností měla navíc podle zákona předat k vyřízení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Obvodní soud už v roce 2006 rozhodl, že se bývalá ministryně nedopustila žádné trestné činnosti, a Součkovou, které hrozily tři roky až deset let vězení, tak zprostil obžaloby z porušování povinnosti při správě cizího majetku a ze zneužívání pravomoci veřejného činitele.

Zákon umožňuje zadat veřejnou zakázku ve výjimečných případech i jedinému zájemci. Součková se podle prvního rozsudku soudu mohla oprávněně domnívat, že postupuje správně, protože neměla od podřízených k dispozici všechny potřebné informace. Monohamiliardový kontrakt s Nováčkem byl podle obžaloby pro stát i tak nevýhodný.

Městský soud, ke kterému se ale žalobce odvolal, rozhodl, že nižší soud sice v některých částech obžaloby rozhodl správně, podle jeho názoru ale trvá bod obžaloby týkající se nepředání kauzy ÚZSVM.

Věc tak měla být řešena jen jako trestný čin po ru šování povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti. Obvodní soud ale i napodruhé rozhodl stejně a Součkovou osvobodil.