V oblasti se opakovaně ozvalo hlášení oznamující radiační havárii s možností ohrožení únikem radioaktivních látek. Následovalo upozornění, aby lidé sledovali vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Hasiči prostřednictvím operačního střediska situaci prověřili a zjistili, že k žádné havárii nedošlo.

„Dispečink nevydal ani pokyn k hlášení o takové skutečnosti a žádná z dvaceti elektronických (mluvících) sirén v Brně-městě nebyla spuštěna,“ řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Haid.

Systém varování a vyrozumění

V Česku je tvořen systémem sirén, jejichž většinu obsluhují hasiči prostřednictvím dispečinků v jednotlivých krajích. Sirény procházejí zpravidla každou první středu v měsíci v poledne pravidelnou zkouškou funkčnosti a spouštějí se dálkově.

Při akustické zkoušce se sirény spouští na dobu 140 vteřin trvalým tónem. Elektronické sirény současně verbálně informují, že jde o zkoušku sirén.

Zdroj: HZS Jihomoravského kraje, Novinky.cz

Ještě během dopoledne vyšlo najevo, že výstraha se ozývala z elektronické sirény umístěné v areálu Jihomoravské plynárenské. Protože se jednalo o technickou závadu, hasiči na žádost provozovatele sirény vyslali do plynárny technika, který sirénu po 11. hodině vypnul.

„Elektronická siréna v areálu společnosti Jihomoravská plynárenská není součástí jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva a hasiči toto zařízení nevlastní, neprovozují ani nespouští,“ doplnil Haid.

Varovný signál Všeobecná výstraha
Je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tří minutových intervalech. Kromě varovného signálu Všeobecná výstraha existuje také signál Požární poplach, kterým se k zásahu svolávají jednotky požární ochrany.
Signál Požární poplach
Je vyhlašován přerušovaným tónem rotační sirény po dobu jedné minuty (z toho 25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Pokud je signál vyhlašován elektronickou sirénou, napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“… po dobu jedné minuty. Hlas trubky může nahradit slovní text „Požární poplach“.
Zdroj: HZS Jihomoravského kraje, Novinky.cz